Jak stworzyć projekt organizacji ruchu?

Szukając sposobów na stworzenie projektu organizacji ruchu najlepiej zwrócić się bezpośrednio do profesjonalistów, na przykład do projektantów z biura https://mzmartech.pl/. Za organizację ruchu drogowego odpowiadają organy, które zarządzają daną drogą, na przykład zarząd wojewódzki za drogi wojewódzkie, Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad za drogi krajowe, zarząd powiatu za drogi powiatowe, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta za drogi gminne. Tak wygląda to w teorii, a w praktyce projekty organizacji ruchu tworzą nie wspomniani wyżej urzędnicy, a doświadczeni projektanci i architekci.

Organizacja ruchu drogowego jest zbiorem rozwiązań, których celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego przemieszczania się pieszych i pojazdów przez wszelkie drogi. Do tego celu należy wykonać lub zamontować przede wszystkim oznakowanie pionowe oraz poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a także sygnalizację świetlną.

Przed montażem przygotować jednak trzeba najpierw projekt organizacji ruchu drogowego. To dokument techniczny, który zawierać będzie gotowe wytyczne dotyczące geometrii drogi, a także wskazanych przez projektanta form organizacji ruchu na danym obszarze. Taki projekt wykonywany jest na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań na temat intensywności ruchu pojazdów na danym obszarze, a także potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawiać się na danym odcinku drogi.

Za organizację ruchu na danej drodze odpowiedzialny jest organ, który tą drogą zarządza. Może być to bowiem starosta lub prezydent miasta, wojewoda, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ale dokumentację techniczną przygotowują projektanci i architekci, a powyższe organy mogą ją zatwierdzić (w całości lub tylko w jej części), odrzucić lub odesłać w celu prowadzenia wymaganych poprawek.

Projekt organizacji ruchu może występować w trzech typach: jako projekt stałej organizacji ruchu (który może dotyczyć nowo wybudowanych dróg lub zmian na istniejącym już od jakiegoś czasu odcinku), uproszczony projekt organizacji ruchu lub też jako projekt czasowej organizacji ruchu (tymczasowe rozwiązania spowodowane robotami drogowymi, wydarzeniami kulturalnymi lub sportowymi).

Author: avastudio.com.pl