Renowacja rurociągów za pomocą metod bezwykopowych

Rękawy CIPP stosowane są podczas renowacji rurociągów za pomocą metod bezwykopowych. Wśród nich wyróżnić możemy:

• Rękawy poliestrowe;

• Rękawy poliestrowo-szklane;

• Rękawy poliestrowe specjalne z włóknami aramidowymi, węglowymi i innymi.

Do produkcji rękawów najczęściej wykorzystuje się takie materiały jak:

• Filc igłowy poliestrowy;

• Filc naturalny;

• Mata szklana ze szkła ECE;

• Tkaniny poliestrowe.

Każdy z wymienionych rękawów nasączony jest żywicami poliestrowymi, epoksydowymi, winyloestrowymi i ich kombinacjami. Dobór żywic uzależniony jest od kilku wymagań, wśród których wyróżnić możemy chemoodporność, sztywność obwodową czy wytrzymałość na temperaturę.

Sposób montażu rękawów zasadniczo można podzielić na dwa, najczęściej stosowane rozwiązania. Są to metoda inwersji lub wciąganie. Pierwsza nich może zostać wykonana za pomocą śluzy inwersyjnej, wieży lub bębna inwersyjnego. Istnieje takie możliwość wykonania jej z zastosowaniem powietrza bądź wody.

Rękawy utwardzać można na kilka sposobów. Wśród nich wymienić należy:

• Wygrzewanie parą;

• Utwardzanie w temperaturze otoczenia;

• Wygrzewanie wodą;

• Utwardzanie promieniowaniem UV;

• Utwardzanie promieniowaniem UV i temperaturą.

Produkcja tego typu rozwiązań oparta jest o technologię impregnacji próżniowej. Na jej etapy składają się:

• Odsysanie powietrza z wnętrza rękawa;

• Mieszanie żywic z wypełniaczami i dodatkami;

• Tłoczenie odpowiednich mieszanek do wnętrza rękawa;

• Dostosowywanie grubości na linii technologicznej;

• Pakowanie rękawów.

Oczywiście rękawy mogą być także wyposażone w folie wewnętrzne i zewnętrzne, stanowiące integralną część ich konstrukcji.

Zazwyczaj średnice produkowanych rękawów można zawrzeć w przedziale od 150 do 2000 mm. Z kolei ich grubości wynoszą od 3 do 60 mm, ze skokiem grubości co 1,5; 3; 6 i 12 mm.

Zarówno produkcja, jak i nasączanie rękawów odbywa się w oparciu o normę PN-EN ISO 11296.

Stosowanie odpowiednich rękawów w wyraźny sposób przyczynia się do ulepszania stanu technicznego zarówno rozbudowanych, jak i dopiero modernizowanych sieci kanalizacyjnych.

Dlaczego warto stosować technologie bezwykopowe? Oto kilka z ich najważniejszych zalet:

• Brak lub minimalizacja robót ziemnych;

• Niezanieczyszczanie wód gruntowych;

• Brak ryzyka wystąpienia uszkodzeń sąsiednich budowli lub odnawianych przewodów;

• Niestwarzanie zagrożenia dla zieleni miejskiej;

• Znaczny wzrost efektywności kosztowej robót bezwykopowych w przypadku kanałów głęboko posadowionych w gruncie lub rurociągów;

• Brak wpływu na płynność ruchu drogowego.

Więcej informacji na stronie poliner.eu

Author: avastudio.com.pl