Test szczelności budynku – badanie szczelności domów Warszawa

Warszawa to jedno z tych miast w Polsce, gdzie mieszkańcy są świadomi jak wielkie znaczenie ma regularne badanie szczelności domów czy mieszkań dla ich poprawnej i wiarygodnej oceny jakości efektywności energetycznej. Taką analizę można przeprowadzić na dwa sposoby. Po pierwsze za pomocą kamery termowizyjnej, dzięki której bez najmniejszych przeszkód sprawdzić można izolacyjność termiczną takich powierzchni jak ściany, dach czy strop i sprawdzić ewentualne ich braki izolacyjne.

 

Fachowcy przeprowadzając w odpowiednich warunkach wnikliwą analizę są w stanie precyzyjnie wyliczyć współczynnik przenikania ciepłą porównując uzyskany wynik z obowiązującymi aktualnie normami. Po drugie test szczelności budynku, a dokładniej rzecz ujmując jego obudowy odbywa się przy użyciu takiego urządzenia jak Testowy Wentylator Drzwiowy ( Blower Door Test) czyli urządzenia określającego zgodność działania wentylacji z obowiązującymi normami. Jeżeli wykryte zostaną jakieś nieprawidłowości czy ubytki urządzenie daje możliwość wskazania precyzyjnie miejsca w którym zaistniała konieczna do naprawienia szkoda.

Author: avastudio.com.pl