Symbole ochronne znaków zastrzeżonych

Znak towarowy, inaczej znak zastrzeżony, ma na celu odróżnienie produktu lub usługi na rynku. Są to kombinacje słów, liter, kolorów lub cyfr, a także grafiki, opakowania czy slogany. Znak towarowy cechuje nie tylko funkcja odróżniająca, ale też gwarancyjna czy reklamowa. Chroniąc go, można zapobiec czerpaniu korzyści lub nadużywania nazwy i reputacji przez konkurencyjne firmy.

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które będzie odróżniało dany towar lub usługę jednego przedsiębiorcy od towarów bądź usług innych przedsiębiorców. Musi być ono możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

W przypadku gdy znak spełnia wszystkie wymagania, informacja o zgłoszeniu znaku zostaje opublikowana i każda osoba może wówczas zapoznać się ze znakiem. Mowa tu o tzw. procedurze sprzeciwowej, czyli etapie, w którym osoby trzecie mogą zgłaszać ewentualne uwagi odnośnie znaku, co ma na celu uniknięcie późniejszych sporów sądowych. Jeśli nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw, znak zostaje objęty prawem ochronnym i wpisany do odpowiedniego rejestru. Ochrona przydzielana jest na czas nieokreślony. Aby nie wygasła, znak musi być używany.

Ochrona znaku towarowego – najpopularniejsze znaki ochronne

Najpopularniejszym znakiem ochronnym jest R w kółku ®, który oznacza zarejestrowany znak towarowy, chroniony na mocy ustawy, z prawem własności przemysłowej. Umieszczanie tego symbolu przy nazwie i logo firmy zwiększa prestiż przedsiębiorcy i zapewnia firmie wiarygodność.

Znak ™ oznacza znak towarowy i jest informacją, że jest zajęty, a w przypadku naruszenia, osoba upoważniona podejmie działania prawne. Symbole ten zapewnia ochronę opierającą się o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Symbol © to copyright. Oznacza prawa autorskie, a dokładnie prawa do korzyści finansowych należących się autorowi dzieła.

Author: avastudio.com.pl